כדאי לדעת

טקסים ממלכתיים בישראל

הנדלמן וכץ- טקסים ממלכתיים בישראל: בעיניים פונקציונאליות, הטקסים הללו משרתים צורך בחברה: טקסי לכידות. ניסיון לייצר דבק חברתי. בעיניים לא

סוגים שונים של סמלי מפתח

  עצם מרכזי- מסכם של החברה. מטאפורה לחברה. החברה המערבית כמכונה משומנת, לדוגמא. תסריט מפתח בחברה- השואה לדוגמא, בישראל. מיתוסים

התנאים לעבודת שדה ראויה

  לדבר את השפה. להיות לבד- רחוק מאנשים לבנים. מגע עם הנחקרים- השתקעות, התרגלות, שקיפות. (בניגוד לגירץ- לראות מעבר לכתף

תיאור גדוש שמוביל לתיאוריה

המחקר הזה הוא מיקרוסקופי וצנוע, תלוי תרבות אחת בלבד. לא מנסה להשליך על תרבויות אחרות בעולם. כיוון המחקר – מלמעלה

אורטנר- טבע ותרבות

  מה היא נחיתות וכיצד היא באה לידי ביטוי? מהו מקור חוסר השוויון בין נשים לדברים? היא מוכיחה שהנחיתות הזאת

רות בנדיקט ומרגרט מיד

לא "אנתרופולוגיה של כורסא". מכיל איסוף מידע בשטח, ברצון להציל את תרבותם.   רות בנדיקט ומרגרט מיד מין לא שווה

ניצני האנתרופולוגיה

  גילוי הארצות והסקרנות: כשהאדם הלבן של לפני 500 שנה הגיע ליבש אמריקה ופוגש את הילידים. כיבוש וקולוניאליזם: האדם הלבן