כדאי לדעת

חוק התפוקה השולית הפוחתת

חוק התפוקה השולית הפוחתת–כשאנחנו מגדילים את הכמות מתשומה או גורם ייצור כלשהו, תוך שאנחנו מחזיקים את הכמויות של כל שאר

אבטלה מבנית

בשתי הנקודות לא היה ניצול מקסימלי של העובדים והדונם. זוהי סיטואציה שנקראת אבטלה מבנית. זאת, מפני שיש תלות בין גורמי

יתרון יחסי מול יתרון מוחלט

  המושגים הללו חשובים לתהליך הייצור ולמסחר בינלאומי. בקיבוץ (עסיסים) יש שתי עובדות- סיגל ונסרין. יש שתי עבודות רלוונטיות- הרפת

צמיחה כלכלית

יעילות במובן הכלכלי הוא מצב בו אין בזבוז. הרעיון של יעילות לא אומר איזו נקודה על הציר כדאי לבחור, אלא

הבעיה הכלכלית

  רציונליות ותועלת. רציונליות היא בחירת הפעולות הטובות ביותר להגשמת מטרותינו. פעולה רציונלית הינה פעולה המתבססת על טעמים ונימוקים: הטעמים

הגדרות של פוליטיקה

  מי מקבל מה, מתי וכיצד? מאבק לעוצמה אמנות ומדע הממשל סוציאליזציה של הקונפליקט דפוסים של עוצמה, שלטון וסמכות מדע