גולד חדשות

צרכנות וחדשות זה אצלינו!

גולד חדשות

חדשות וצרכנות זה אצלינו!

כדאי לדעת

מאפייני המקרו כלכלה

המדיניות המוניטרית–היצע הכסף, כמות הכסף שיש במשק וכל המשתנים הקשורים לכסף (שער חליפין, ריבית). המדיניות הפיסקלית–התקציבית. הממשלה מחליטה על תקציב

משכורת הקיום

ביקורת על העדפות הפרטים: לפי השאלות למעלה, האם האדם בוחר את המעמד שלו? זוהי שאלה של מבנה מול סוכן. למה

המונופול והשפעותיו

  צריך להבין מה השוני בינו ובין שוק תחרותי. תזכורת: בשוק תחרותי כל יצרן מקבל את המחיר כנתון. לכן, מבחינתו

מכס

סוג של מס מפלה, מוטל על מוצרים מיובאים. מפלה בין מוצר מקומי למיובא (שירותים לא מוחשיים לכן מדובר על מוצרים).

גמישות ההיצע

בנוסף, זה עוזר לאפיין את הקשר של המוצר ביחס למוצרים אחרים: מידת הגמישות של מוצר X ביחס לשינוי במחיר מוצר