כדאי לדעת

כסף ובנקים

תפקידיו: אמצעי חליפין –מגדיר ערך לעסקאות שונות שקשורות למוצרים ושירותים שאנחנו רוצים להחליף. הוא מצמצם את עלויות העסקה, מאפשר לנו

ההיצע לעבודה

כשאנחנו מדברים על הביקוש לעבודה, הוא לא שונה בכללים שלו מהכללים שמתנהל שוק אחר מבחינת ביקוש והיצע. ההנחות הן שכל

נושא חדש: שוק העבודה

גישת ההכנסה: מסתכלת על הרכב התוצר וגודלו, על מקורות ההכנסה של משקי הבית. הגדרה: התמ"ג שווה לסך ההכנסה של גורמי

מאפייני המקרו כלכלה

המדיניות המוניטרית–היצע הכסף, כמות הכסף שיש במשק וכל המשתנים הקשורים לכסף (שער חליפין, ריבית). המדיניות הפיסקלית–התקציבית. הממשלה מחליטה על תקציב

משכורת הקיום

ביקורת על העדפות הפרטים: לפי השאלות למעלה, האם האדם בוחר את המעמד שלו? זוהי שאלה של מבנה מול סוכן. למה

המונופול והשפעותיו

  צריך להבין מה השוני בינו ובין שוק תחרותי. תזכורת: בשוק תחרותי כל יצרן מקבל את המחיר כנתון. לכן, מבחינתו

מכס

סוג של מס מפלה, מוטל על מוצרים מיובאים. מפלה בין מוצר מקומי למיובא (שירותים לא מוחשיים לכן מדובר על מוצרים).