גולד חדשות
צרכנות וחדשות זה אצלינו!

גולד חדשות

חדשות וצרכנות זה אצלינו!

זכויות אם פונדקאות

תוכן עניינים

תהליך פונדקאות הוא תהליך שמאפשר לזוג שאיננו יכול להביא ילדים בצורה טבעית, להגשים את חלום ההורות שלהם ולהביא ילדים לעולם. פונדקאות בישראל יכולה לצאת לפועל לאחר קבלת אישור הסכם לנשיאת עוברים. ההורים המיועדים נדרשים לחתום הסכם בכתב עם אם פונדקאית כאשר ההסכם חייב להיות מאושר על ידי הוועדה לאישורי הסכמים לנשיאת עוברים. חשוב לדעת כי בהתאם לחוק הישראלי, האם הנושאת שנקראת גם אם פונדקאית היא בעלת לא מעט זכויות. חשוב שכל אישה שמעוניינת להיות פונדקאית ומתחילה לברר על הנושא או שמצויה בתחילת הליך פונדקאות, תקרא את המדריך הבא שמפרט את זכויותיה.

 

חוק הפונדקאות בישראל

חוק הסכמים לנשיאת עוברים התשנ"ו-1996, קובע כי זוגות שאינם יכולים להביא ילד לעולם באופן עצמאי יוכלו להיעזר באם פונדקאית לצורך נשיאת העוברים שלהם. בהתאם לחוק זה, גם אישה ללא בן זוג יכולה לעבור הליך פונדקאות בארץ. במידה וההורים המיועדים עומדים בכל הקריטריונים שנקבעו בחוק ועברו בהצלחה גם הערכה פסיכולוגית, הם יכולים לגשת לוועדה הרלוונטית לצורך קבלת אישור להתחיל בתהליך.

בהתאם לחוק המדובר בישראל, האם הפונדקאית חייבת לעמוד בקריטריונים שונים שנקבעו כגון: אישה אלמנה, גרושה או רווקה, כאשר במקרים מסוימים ניתן לחתום על ההסכם גם עם אישה נשואה. טווח הגילאים של הפונדקאית צריך להיות בטווח הגילים 22-38, כאשר האם הפונדקאית חייבת להיות אישה שעברה לפחות לידה אחת בחייה והיא איננה רשאית לתרום לזוג את הביצית שלה. האם הנושאת חייבת לעבור סדרת בדיקות לרבות אבחון פסיכולוגי.

 

מהן הזכויות של אם פונדקאית?

לאם הפונדקאית יש זכויות שונות כגון:

מענק לידה מהביטוח הלאומי אשר מועבר באופן ישיר לחשבון הבנק שלה. מדובר על סכום שישתנה בהתאם למספר הילדים שיש לאם.

כמו כן, דמי לידה אשר משולמים על ידי ביטוח לאומי ורלוונטיים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי לידה נועדו לפצות את האם הפונדקאית על אובדן ההכנסות שלה בתקופה שאיננה עובדת בשל ההיריון והלידה.

אם פונדקאית שעברה את ההיריון ולידה זכאית לחופשת לידה בהתאם לחוק.

זכות נוספת שיש לפונדקאית היא מההורים המיועדים. בהתאם להסכם נשיאת עוברים שנחתם בין ההורים המיועדים לבין הפונדקאית, האם הנושאת תהיה זכאית לתשלומים שונים מההורים המיועדים, כאשר החוק איננו קובע את הסכומים.

כמו כן, חשוב מאוד לדעת כי בהתאם לחוק בישראל, הזכויות שחלות על אם רגילה במקום העבודה שלה חלות גם על האם הפונדקאית ולכן בלתי אפשרי לפטר אם פונדקאית מהעבודה שלה וכן, כל הזכויות שהחוק מעניקה לאישה בהריון לרבות זכויות כמו שמירת הריון חלות גם על האם הפונדקאית.

חופשת לידה שמגיעה לאם הנושאת אם היא עבדה אצל אותו המעסיק למעלה מ12 חודשים היא 26 שבועות, כאשר מהם ניתן לקחת 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער. יחד עם זאת, החוק מאפשר לאם פונדקאית לקצר את חופשת הלידה שלה כל עוד היא תהיה לפחות 3 שבועות אחרי הלידה.

חשוב לציין שכלל הזכויות של אם פונדקאית מול הביטוח הלאומי וכן מול המעסיק יתבצעו לאחר שצורפה לבקשתה של האם הנושאת כל המסמכים הנדרשים לרבות אישור לידה, מכתב שחרור מבית החולים, תעודת זהות ועוד.